Header Ads

Featured VideoAd Home

LYRICS: Chris Morgan - Ifeoma

LYRICS: Chris Morgan - Ifeoma

LYRICS: Chris Morgan - Ifeoma

[Intro]
Onyeoma meee
You changed my life oh
You changed my life oh
I am not the same again

[Verse 1]
Gone are the days when my life was in misery
Without You
'Had I known was my song'
Until I met You
You changed my life
I am not the same again

Gone are the days when my life was in misery
Without You
'Had I known was my song'
Until I met You
You changed my life
I am not the same again

[Pre-Chorus]
Oneyoma meee
Eze mo
Oneyoma meee
Eze mo
Oneyoma meee
Eze mo
Oneyoma meee
Eze mo

[Chorus]
Imere mo
Ifeoma, ifeoma, ifeoma
Ikem amaka...

Imere mo
Ifeoma, ifeoma, ifeoma
Ikem amaka...

[Post-Chorus]
I am not the same again
I am not the same again
I am not the same again
I am not the same again

[Interlude]
Oooooh...

[Verse 2]
Ifurum nanya eee
Igozirima gozi eee
Onwere onyedika gi nelu wa neligwe

Ifurum nanya eee
Igozirima gozi eee
Onwere onyedika gi nelu wa neligwe


Arugbo Ojo oh (Arugbo Ojo)
Eledumare (Eledumare)
Onwere'onye dika gi neluwa neligwe (neligwe)
Ooooh...
Ooooh...
Ooooh
Nkem amaka
Ooooh...
Ooooh...

You're love e too much oh (eee)
Your love dey sweet me oh (eee)
Your love dey jealous oh (Jealousy for me)

You're love e too much oh (eee)
Your love dey sweet me oh (eee)
Your love dey jealous oh (Jealousy for me)

Onyeoma meee
Eze mo

Onyeoma meee
Eze mo

You changed my clothes
You changed my garment oh
You changed my story oh
I am not the same again

You changed my clothes
You changed my garment oh
You changed my story oh
I am not the same again

I am not the same again
I am not the same again
I am not the same again
I am not the same again

I see beautiful tomorrow
Because of You
Because of You
Because of You
Nkem amaka

Oh...
Oh...

Ola lo yalu ogbegbe (What You did for me is too much)
Ola lo yalu ogbegbe (What You did for me is too much)

Ola lo yalu ogbegbe (What You did for me is too much)
Ola lo yalu ogbegbe (What You did for me is too much)

Ola lo yalu ogbegbe (What You did for me is too much)
Ola lo yalu ogbegbe (What You did for me is too much)

Oh...
Oh...

Gone are the days
Gone are the days
You have changed my story oh

 [Repeat Verse 1]
Gone are the days when my life was in misery
Without You
'Had I known was my song'
Until I met You
You changed my life
I am not the same again

[Pre-Chorus]
Oneyoma meee
Eze mo
Oneyoma meee
Eze mo
Oneyoma meee
Eze mo
Oneyoma meee
Eze mo

[Chorus]
Imere mo
Ifeoma, ifeoma, ifeoma
Ikem amaka...

Imere mo
Ifeoma, ifeoma, ifeoma
Ikem amaka...

[Post-Chorus]
I am not the same again
I am not the same again
I am not the same again
I am not the same again


No comments
Powered by Blogger.