Header Ads

Featured VideoAd Home

LYRICS: Solomon Lange - Sunan Ka (You Are The Lord)

LYRICS: Solomon Lange - Sunan Ka (You Are The Lord)

LYRICS: Solomon Lange - Sunan Ka (You Are The Lord)
[Chorus 1]
Sunan ka yesu
Wanda ya fi duka sunan eh
Sunan ka yesu
Wanda ya fi duka sunan eh


{Sunan ka (yesu)
Wanda ya fi duka sunan eh
Sunan ka (yesu)
Wanda ya fi duka sunan eh} [x3]

[Bridge]
Akwei iko cikin sunan (yesu)
Akwei iko cikin sunan (yesu)
Yawo kasua cikin sunan (yesu, yesu)
Oya Yesu
Yeah, Yeah
[Chorus 2]
Your name is (Jesus, Jesus)
Your name is (Jesus)
You are the Lord (Jesus)
Over all

Jesus, You are the Lord, yeah
Jesus, You are the Lord
Over all

Your name is
(Jesus, You are the Lord), hei!
Your name is
(Jesus, You are the Lord over all)


Jesus, You are the Lord
Jesus, You are the Lord

Jesus, You are the Lord
Jesus, You are the Lord
Over all

Jesus, You are the Lord
Jesus, You are the Lord
Over all

Jesus, You are the Lord
Jesus, You are the Lord
Over all

You are the Lord
Over all

You are the Lord
Over all

You are the Lord
Over all

You are the Lord
Over all

You are the Lord
Over all

No comments-->
Powered by Blogger.