Header Ads

Featured VideoAd Home

LYRICS: Solomon Lange - Mai Taimako Na

LYRICS: Solomon Lange - Mai Taimako Na

LYRICS: Solomon Lange - Mai Taimako Na
[Verse 1]
Ko cikin duhu
Ko cikin dare
Bazan ji tsoro ba
Mai Ceto
Oh ya Yesu Masoyi Na


Ko a Dutsen
Ko cikin kwari
Kana tare dani
Eh eh, Masoyi Na
Ko cikin Yaki
Ba Zaka yashe niba
Masoyi Na, Eh eh, Masoyi Na


Hai na kira Sunan Ka
You heard my voice
And You lifted my head
Eh eh, Masoyi Na


[Chorus]
Mai Taimako Na, Mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji kunya ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na


Mai Taimako Na, Mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji kunya ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na


[Verse 2]
Ko acikin duhu
Ko cikin Dare
Bazan ji tsoro ba
Eh eh, Masoyi Na


Ko cikin yaki
Ko cikin yunwa
Ba Zaka yashe niba
Ya Yesu, eh eh Masoyi NaKai ka zanshe ni
Daga aikin duhu
Masoyi Na
Ai Kai Ne mai fansa ta
Duk wanda ya kira Sunan Ka
Baza yaji kunya ba
Masoyi, Hai kai Ne Masoyi Mu


[Chorus]
Mai Taimako Na, Mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na


Mai Taimako Na, Mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na


Ba zan ji tsoro ba
Mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Kai Ne Mai Taimako Na


Mai Taimako Na, Mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji kunya ba
Mai Taimako Na, mai Taimako NaMai Taimako Na, Mai Taimako Na
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji tsoro ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na
Bazan ji kunya ba
Mai Taimako Na, mai Taimako Na


No commentsPowered by Blogger.