Header Ads

Featured VideoAd Home

LYRICS: Solomon Lange - Alheri

LYRICS: Solomon Lange - Alheri

LYRICS: Solomon Lange - Alheri


Lyrics of Alheri by Solomon Lange

Alherin Ubangijina
Abun mamaki ne
Yesu ya bada jininsa
Fansan yan'adam
Tun ranarda na tuba fa
Alherinsa nanan
Alherinsa zaibi dani
Dukan rayuwata
Everywhere that I go, everything that I do
Alherinsa nanan
Everywhere that I go, everything that I do
Alherinsa nanan
I will not be afraid, I will not be ashamed
Alherinsa nanan I will not walk alone,
I will never walk alone
Alherinsa nanan


Yeh e yeh e yeh eh, eh, eh
Yeh e yeh oh oh, na, na


Alherin Ubangijina Abun mamaki ne
Yesu ya bada jininsa
Fansan yan'adam
Tun ranarda na karbe shi
Alherinsa nanan
Alherinsa na tare dani
Dukan rayuwata
Everywhere that I go, everything that I do
Alherinsa nana
Everywhere that I go, everything that I do
Alherinsa nanan
I will not walk alone, I will never walk alone
Alherinsa nanan
I will not be afraid, I will never be ashamed
Alherinsa nanan


Ubangiji makiyayi nane
Bazai rabu dani ba
Ubangiji makiyayi nane
Bazai taba yasheni ba
Bazai taba yasheni ba


Yeh e yeh e yeh eh, eh, eh


Everywhere that I go, everything that I do
Alherinsa nanan
Everywhere that I go, everything that I do
Alherinsa nanan
I will never be alone, I will never walk alone, yeah
Alherinsa nanan I will never be afraid,
I will never be ashamed
Alherinsa nanan
Alherin Yesu Chisti, kaunar
Allah uba, zumuntan
Ruhu-maisarki
The grace of God is my advantage
The hand of Elshaddai is my help (Alherinsa nanan)
He will not forsake me, no no
Alherinsa nanan
The God that raised Jesus from the dead, is in me (Alherinsa nanan)
I worship him
Surely goodness and mercy shall follow me
All my days I will dwell in his presence
All the days of my life

 

No comments
Powered by Blogger.