Header Ads

LYRICS + Meaning + Video: Benjamin Dube - Yimi Lapha

LYRICS + Meaning + Video: Benjamin Dube - Yimi Lapha

LYRICS + Meaning + Video: Benjamin Dube - Yimi Lapha
Yimi lapha, yimi lapha, Ngimi lapha,
Oh nkosi ngiyawukhele
(Here I stand Oh Lord, have mercy on me)

Yimi lapha, yimi lapha, Ngimi lapha,
Oh nkosi ngiyawukhele
(Here I stand Oh Lord, have mercy on me)

Yimi lapha, yimi lapha, Ngimi lapha,
Oh nkosi ngiyawukhele
(Here I stand Oh Lord, have mercy on me)

Yimi lapha, yimi lapha, Ngimi lapha,
Oh nkosi ngiyawukhele
(Here I stand Oh Lord, have mercy on me)


Ndodana ka Davide, ngiyashweleza
(Son of David, I beg of you)
Ngonile ngithi, ngiyazihlambulula
(I have sinned, I’m cleansing myself)

Ndodana ka Davide, ngiyashweleza
(Son of David, I beg of you)
Ngonile ngithi, ngiyazihlambulula
(I have sinned, I’m cleansing myself)

Ndodana ka Davide, ngiyashweleza
(Son of David, I beg of you)
Ngonile ngithi, ngiyazihlambulula
(I have sinned, I’m cleansing myself)


Yimi lapha, yimi lapha, Ngimi lapha
Oh nkosi ngiyawukhele
(Here I stand oh Lord, have mercy)

Yimi lapha, yimi lapha, Ngimi lapha
Oh nkosi ngiyawukhele
(Here I stand oh Lord, have mercy)

Yimi lapha, yimi lapha, Ngimi lapha
Oh nkosi ngiyawukhele
(Here I stand oh Lord, have mercy)

Ndodana ka Davide, ngiyashweleza
(Son of David, I beg of you)
Ngonile ngithi, ngiyazihlambulula
(I have sinned, I’m cleansing myself)

Ndodana ka Davide, ngiyashweleza
(Son of David, I beg of you)
Ngonile ngithi, ngiyazihlambulula
(I have sinned, I’m cleansing myself)

Yimi lapha, yimi lapha, Ngimi lapha
Oh nkosi ngiyawukhele
(Here I stand oh Lord, have mercy)

Yimi lapha, yimi lapha, Ngimi lapha
Oh nkosi ngiyawukhele
(Here I stand oh Lord, have mercy)
VIDEO: Benjamin Dube - Yimi LaphaNo comments

Powered by Blogger.