Header Ads

LYRICS: Iyanu A Sele - Tim Godfrey Ft. Pastor E. A. Adeboye & Tope Alabi

LYRICS: Iyanu A Sele - Tim Godfrey Ft. Pastor E. A. Adeboye & Tope Alabi[Intro - Pastor E.A. Adeboye]
Iyanu a sele (Amen)
Te be rin irin ajo, Iyanu A sele (Amen)
Aye o ni ridi yin (Amen)
Ota o ni ridi yin (Amen)
Owo aye o ni ka yin (Amen)
Owo ota o ni ran yin (Amen)
Otin dara tele, ko dara mo,
Ko ni de bayin (Amen)
Ewe nla yin, ko ni ru wewe (Amen)
Oke oke le o ma lo (Amen)
Hhuuh
Iyanu a Sele

[Chorus]
Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O
Right here, right now
Iyanu A Sele O
Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O
Right here, right now
Iyanu A Sele O

[Verse 1]
Te be Rin irin Ajo
When you come and when you go
I decree and I declare
Iyanu A Sele
Aye O ma ni Ridi yin
Ota O ma ni Ridi yin
I decree and I declare
Iyanu A Sele O

[Pre – Chorus]
Na wo Esoke, Na wo Esoke
Fi yin Oluwa Logo O
(Yin Oluwa Logo O)
Yin Oluwa Logo O
Loke Loke, Loke Loke
La ma ma La Oh

[Chorus]
Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O
Right here, right now
Iyanu A Sele O
Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O
Right here, right now
Iyanu

[Verse 2 - Rope Alabi]
Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele
Oba to ni wa, Oba to L ‘agbara
Oluso Agutan ti ki sun
Olu modi ina yi wa ka Oo
Iyanu A Sele O
Logan, Oya, k’ Iyanu ma Sele O

[Pre – Chorus]
Na wo Esoke, Na wo Esoke
Fi yin Oluwa Logo O
(Oti se, Oti se, Oti se)
Yin Oluwa Logo O
Loke Loke, Loke Loke
La ma ma La Oh

[Chorus]
Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O
Right here, right now
Iyanu A Sele O
(I decree and declare)
Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O
Right here, right now
Iyanu A Sele

Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O
Right here, right now
Iyanu A Sele O
Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O
Right here, right now
Iyanu A Sele O

Iyanu A Sele Lyrics – Tim Godfrey ft Pastor EA Adeboye and Tope Alabi[Verse 3]
Igbagbo ni Orisun ohun Gbogbo
Ti Ahun Bere
Isele, Iyanu, Ayo, Ogo,
Idunu ore Airotele, Beni
Alafia Ohun Oro ti
Ki se Baye tin Fun ni O
E ni mo tenu mo, ko ri be
Iyanu ti Sele

Oti Sele, (Oti Sele)
Oti Sele, (Oti Sele)
Koma Se O, (Oti Sele)
Iyanu ma oro bi’rodo (Oti Sele)
Ojo aro Oda, (Oti Sele)
Your miracle cars (Oti Sele)
Your miracle children, (Oti Sele)


[Chorus 2]
{ Iyanu ti Sele O, Iyanu ti Sele O
Right here, right now
Iyanu ti Sele O
Iyanu ti Sele O, Iyanu ti Sele O
Right here, right now
Iyanu ti Sele O } [x2]

[Outro - Pastor E.A. Adeboye]
In the Name
That’s Above every other name
You will swim in wealth (Amen)
When you knock at one door
Three will be opened unto you (Amen)
You’ll be among the greatest (Amen)
You will be among the best (Amen)
You will be among
The most successful (Amen)
Miracles will begin to happen
Through you (Amen)
Iyanu a Sele (Amen)

LYRICS: Iyanu A Sele - Tim Godfrey Ft. Pastor E. A. Adeboye & Tope Alabi

No comments

Powered by Blogger.