Header Ads

LYRICS: Sola Allyson - Child

LYRICS: - Sola Allyson Child

LYRICS: Sola Allyson - Child

[Chorus]
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo Gbo
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo ti gbo

I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo Gbo
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo ti gbo

[Verse]
Okan mi gbo
Ma gbagbe ileri naa
Mo Gbo o, Mo Gbo

A ti ra mi pada, mo ti di omo
Mo Gbo o, Mo ti Gbo

Okan mi gbo
Ma gbagbe ileri naa
Mo Gbo o, Mo Gbo

A ti ra mi pada, mo ti di omo
Mo Gbo o, Mo ti Gbo

[Chorus]
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo Gbo
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo ti gbo

I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo Gbo
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo ti gbo

[Verse]
Okan mi gbo
Ma gbagbe ileri naa
Mo Gbo o, Mo Gbo

A ti ra mi pada, mo ti di omo
Mo Gbo o, Mo ti Gbo

Okan mi gbo
Ma gbagbe ileri naa
Mo Gbo o, Mo Gbo

A ti ra mi pada, mo ti di omo
Mo Gbo o, Mo ti Gbo

[Chorus]
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo Gbo
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo ti gbo

I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo Gbo
Om’Olorun oga ogo l’emi i se
Mo Gbo o, Mo ti gbo

[Bridge 1]
I am a Child, Mo wa n’ipo omo
Mo Gbo o, Mo Gbo
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo ti gbo

Okan mi s’o gbo
Ma gbagbe ileri igba irapade re
S’o gbo k’o yaa gbo
A ti ra mi pada, mo ti di omo
Mo Gbo o, Mo ti Gbo

Okan mi s’o gbo
Ranti ileri naa nigba gbo gbo
Mo Gbo o, Mo Gbo
Okan mi ji ma sun, ma gbagba ileri yen
Mo Gbo o, Mo ti Gbo

[Chorus]
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo Gbo
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo ti gbo

I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo Gbo
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo ti gbo

[Bridge 2]
Okan mi gbo
Ma gbagbe ileri naa
Mo Gbo o, Mo Gbo
A ti ra mi pada, mo ti di omo
Mo Gbo o, Mo ti Gbo

Okan mi gbo
Ma gbagbe ileri naa
Mo Gbo o, Mo Gbo
A ti ra mi pada, mo ti di omo
Mo Gbo o, Mo ti Gbo

Ji Okan mi
Ji Okan mi
Okan mi ji o
Ma gbagbe ileri naa
Ji Okan mi

Ji Okan mi
Ji Okan mi
Okan mi ji o
Ma gbagbe ileri naa
Ji Okan mi

Mo ti di omo (Yes)
Mo ti di omo (Yes)
The Spirit of adoption is upon my soul
Mo ti di omo

Mo ti di omo
Emi ti di omo
Eru le b’omo Baba sugbon ibi o le sele
Baba nitori Baba wa l’ehin omo Baba
Mo ti di omo

[Chorus]
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo Gbo
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo ti gbo

I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo Gbo
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo ti gbo

[Bridge 2]
Okan mi gbo
Ma gbagbe ileri naa
Mo Gbo o, Mo Gbo
A ti ra mi pada, mo ti di omo
Mo Gbo o, Mo ti Gbo

Okan mi gbo
Ma gbagbe ileri naa
Mo Gbo o, Mo Gbo
A ti ra mi pada, mo ti di omo
Mo Gbo o, Mo ti Gbo

[Chorus]
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo Gbo
I am a Child of the Almighty
Mo Gbo o, Mo ti gbo

Okan mi gbo
Ma gbagbe ileri yen
Ileri t’aa se
Nigba irapada re
I am a Child
I am a Child
I am a Child
I am a Child

No comments

Powered by Blogger.